Navigation

Slutbrugerlicensaftale ("EULA")

Sidst opdateret: 29. april 2022

Læs venligst følgende vilkår og betingelser omhyggeligt, før du installerer softwaren. Installer eller brug ikke softwaren, før du har læst og accepteret alle licensbetingelserne.

Denne EULA er en juridisk bindende aftale mellem dig, licenstagerens slutbruger ("Slutbruger") og imyPass, udvikleren af softwaren ("imyPass"), der regulerer brugen af imyPass-produkter ("Softwaren"). Ved at bruge softwaren accepterer du at være bundet af vilkårene i denne EULA.

TILDELING AF LICENS

imyPass, som licensgiver, giver dig, licenstageren, en ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig ret til at downloade og/eller installere den medfølgende imyPass-software på én adskilt computer udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug (medmindre du har fået en kommerciel licens) i overensstemmelse med vilkårene i denne licens.

Du må ikke distribuere eller gøre softwaren tilgængelig over et netværk, hvor den kan bruges af flere enheder på samme tid, eller på nogen måde levere softwaren til flere brugere, medmindre du først har købt mindst en MULTI-USER-licens fra imyPass . Deling af denne software med andre personer, eller at tillade andre personer at se indholdet af denne software, er i strid med denne licens.

OPHAVSRET

Softwaren ejes af imyPass og er beskyttet af lov om ophavsret og internationale copyright-traktater. Alle titler og ophavsrettigheder til og til softwaren, inklusive men ikke begrænset til billeder, fotografier, animationer, video, lyd, musik og tekst, der er inkorporeret i softwaren . Du må ikke fjerne eller skjule nogen ejendomsretlige meddelelser, etiketter eller mærker fra softwaren.

BEGRÆNSNINGER

Du må ikke, og du må ikke tillade andre at (a) reverse engineering, dekompilere, dekode, dekryptere, adskille eller på nogen måde udlede kildekode fra objektkodedelene af softwaren, undtagen og kun i det omfang, sådan aktivitet er udtrykkeligt tilladt i henhold til gældende lovgivning på trods af denne begrænsning; (b) ændre, distribuere eller skabe afledte værker af softwaren; (c) kopiere (andre end én sikkerhedskopi), distribuere, offentligt vise, transmittere, sælge, leje, lease eller på anden måde udnytte softwaren.

BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER

- COVER CD

Reproduktion og distribution af imyPass-software (kun prøvekopi) på forskellige COVER-cd'er udgivet af tilknyttede magasiner er tilladt. Der skal dog sendes en kopi af magasinet med cd til imyPass Software.

- LØBETID & OPSIGELSE

Denne licens er gældende, indtil den opsiges. Ved opsigelse kan du til enhver tid opsige det ved at ødelægge softwaren sammen med alle kopier deraf. Licensen ophører automatisk, hvis du ikke overholder nogen af de begrænsninger, betingelser eller forpligtelser, der er beskrevet heri.

FRASKRIVELSE AF GARANTI

imyPass fraskriver sig udtrykkeligt enhver garanti for softwaren. Softwaren og enhver relateret dokumentation leveres "som den er" uden garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder, uden begrænsning, de stiltiende garantier eller salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse. Hele risikoen, der opstår ved brug eller ydeevne af softwaren, forbliver hos dig.

ADSKELBARHED

I tilfælde af at en bestemmelse i denne aftale bliver fastslået som ugyldig eller ugyldig ved lov eller retsafgørelse, forbliver resten af denne aftale i kraft, som om en sådan bestemmelse ikke var en del.

DIVERSE

1. imyPass tillader dig ikke at bruge vores software til at gøre noget, der overtræder den lokale lovgivning. Hvis du bruger vores software til at udføre den ulovlige aktivitet, er resultatet heraf på dit eget ansvar. Hvis du er uenig i dette punkt, skal du ikke installere og/eller bruge softwaren.

2.Den endelige fortolkning er overladt til vores skøn. Skulle du have spørgsmål vedrørende denne slutbrugerlicensaftale, eller hvis du ønsker at kontakte imyPass af en eller anden grund, bedes du skrive til support@imypass.com.

ANSVARSBEGRÆNSNING

ImyPass eller dets leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen som helst skader (herunder, uden begrænsning, skader for tab af forretningsfortjeneste, forretningsafbrydelse, tab af forretningsoplysninger eller andre økonomiske tab), der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge dette imyPass-produkt, selvom imyPass er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.