Navigáció

Végfelhasználói licencszerződés („EULA”)

Utolsó frissítés: 2022. április 29

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi feltételeket a szoftver telepítése előtt. Ne telepítse és ne használja a szoftvert, amíg el nem olvasta és el nem fogadta az összes licencfeltételt.

Ez a végfelhasználói licencszerződés egy jogilag kötelező erejű megállapodás Ön, az engedélyes végfelhasználó („Végfelhasználó”) és az imyPass, a szoftver fejlesztője („imyPass”) között, amely szabályozza az imyPass termékek („Szoftver”) használatát. A Szoftver használatával Ön elfogadja a jelen EULA feltételeit.

ENGEDÉLY KIADÁSA

Az imyPass, mint licencadó, nem kizárólagos és át nem ruházható jogot biztosít Önnek, a licenctulajdonosnak, hogy letöltse és/vagy telepítse a kísérő imyPass szoftvert egy különálló számítógépre, kizárólag az Ön személyes és nem kereskedelmi céljára (kivéve, ha rendelkezik kereskedelmi engedéllyel). a jelen licencben foglalt feltételeknek megfelelően.

Ön nem terjesztheti vagy teheti elérhetővé a Szoftvert olyan hálózaton, ahol azt egyszerre több eszköz is használhatja, és semmilyen módon nem adhatja át a Szoftvert több felhasználónak, kivéve, ha először vásárolt legalább TÖBBFELHASZNÁLÓS licencet az imyPass-tól. . A Szoftver más személyekkel való megosztása vagy más személyek számára a szoftver tartalmának megtekintésének engedélyezése sérti a jelen licencet.

SZERZŐI JOG

A Szoftver az imyPass tulajdona, és szerzői jogi törvények és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. A Szoftver minden jogcíme és szerzői joga, beleértve, de nem kizárólagosan, a Szoftverbe beépített képeket, fényképeket, animációkat, videót, hangot, zenét és szöveget. . Nem távolíthat el vagy rejthet el semmilyen tulajdonjogi megjegyzést, címkét vagy jelölést a Szoftverről.

KORLÁTOZÁSOK

Ön nem jogosult, és nem is engedélyezheti másoknak, hogy (a) visszafejtsenek, visszafejtsék, dekódolják, visszafejtsék, szétszedjék vagy bármilyen módon forráskódot származtassanak a Szoftver objektumkód részeiből, kivéve és csak olyan mértékben, amennyiben az ilyen tevékenység e korlátozás ellenére az alkalmazandó jog kifejezetten megengedi; (b) a Szoftver módosítása, terjesztése vagy származékos munkáinak létrehozása; (c) a Szoftvert másolni (egy biztonsági másolat kivételével), terjeszteni, nyilvánosan megjeleníteni, továbbítani, eladni, bérelni, lízingelni vagy más módon kihasználni.

EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA

- COVER CD

Az imyPass szoftver sokszorosítása és terjesztése (csak próbapéldány) a kapcsolódó magazinok által kiadott különböző COVER CD-ken engedélyezett. Azonban a magazin egy példányát a CD-vel el kell küldeni az imyPass szoftvernek.

- IDŐTARTAM ÉS MEGSZŰNÉS

Ez a licenc a felmondásig érvényes. A felmondást követően Ön bármikor felmondhatja azt a Szoftver és annak minden másolatának megsemmisítésével. A licenc automatikusan megszűnik, ha Ön nem tesz eleget az itt leírt korlátozásoknak, feltételeknek vagy kötelezettségeknek.

A GARANCIA NYILATKOZATA

Az imyPass kifejezetten elzárkózik a Szoftverre vonatkozó minden jótállástól. A Szoftvert és minden kapcsolódó dokumentációt „ahogy van” mindenféle – kifejezett vagy hallgatólagos – garancia nélkül biztosítjuk, ideértve – korlátozás nélkül – a hallgatólagos garanciákat vagy az eladhatóságot, az adott célra való alkalmasságot vagy a jogsértés hiányát. A Szoftver használatából vagy teljesítményéből eredő teljes kockázat Önt terheli.

VÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha a jelen Szerződés bármely rendelkezését törvény vagy bírósági határozat érvénytelennek vagy semmisnek minősíti, a jelen Szerződés többi része úgy marad érvényben, mintha az adott rendelkezés nem lenne része.

VEGYES

1. Az imyPass nem teszi lehetővé, hogy Szoftverünket olyan tevékenységre használja, amely sérti a helyi törvényeket. Ha Ön Szoftverünket használja illegális tevékenység végzésére, az ebből következő eredmény az Ön felelőssége. Ha nem ért egyet ezzel az elemmel, kérjük, ne telepítse és/vagy ne használja a SoftwareT-t.

2.A végső értelmezés a mi belátásunkra van bízva. Ha bármilyen kérdése van a jelen EULA-val kapcsolatban, vagy bármilyen okból kapcsolatba kíván lépni az imyPass-szal, kérjük, írjon support@imypass.com.

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG

Az imyPass vagy beszállítói semmilyen esetben sem felelősek semmilyen kárért (ideértve, de nem kizárólagosan az üzleti haszon elvesztése, az üzlet megszakítása, az üzleti információk elvesztése vagy bármilyen más anyagi veszteség), amelyek a használatából vagy képtelenségéből erednek. használja ezt az imyPass terméket, még akkor is, ha az imyPass-t értesítették az ilyen károk lehetőségéről.