Navigare

Acord de licență pentru utilizatorul final („EULA”)

Ultima actualizare: 29 aprilie 2022

Vă rugăm să citiți cu atenție următorii termeni și condiții înainte de a instala software-ul. Nu instalați sau utilizați software-ul până când nu citiți și acceptați toți termenii licenței.

Acest EULA este un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră, utilizatorul final licențiat („Utilizatorul final”) și imyPass, dezvoltatorul software-ului („imyPass”), care reglementează utilizarea produselor imyPass („Software”). Prin utilizarea Software-ului, sunteți de acord să respectați termenii acestui EULA.

ACORDAREA LICENȚEI

imyPass, în calitate de licențiator, vă acordă dumneavoastră, titularului licenței, un drept neexclusiv și netransferabil de a descărca și/sau instala software-ul imyPass însoțitor pe un computer separat, exclusiv pentru uzul dumneavoastră personal și necomercial (cu excepția cazului în care aveți licență comercială) în conformitate cu termenii cuprinsi în această licență.

Nu aveți dreptul să distribuiți sau să faceți Software-ul disponibil într-o rețea în care ar putea fi utilizat de mai multe dispozitive în același timp, sau să furnizați în vreun fel Software-ul mai multor utilizatori, cu excepția cazului în care ați achiziționat mai întâi cel puțin o licență MULTI-USER de la imyPass . Partajarea acestui Software cu alte persoane sau permiterea altor persoane să vizualizeze conținutul acestui Software încalcă această licență.

DREPTURI DE AUTOR

Software-ul este deținut de imyPass și este protejat de legea drepturilor de autor și tratatele internaționale privind drepturile de autor. Toate titlurile și drepturile de autor în și asupra Software-ului, inclusiv, dar fără a se limita la, orice imagini, fotografii, animații, videoclipuri, audio, muzică și text încorporate în Software . Nu puteți elimina sau ascunde notificări, etichete sau mărci de proprietate din Software.

RESTRICȚII

Nu puteți și nu permiteți altora să (a) să facă inginerie inversă, să decompileze, să decodeze, să decripteze, să dezasamblați sau să obțină în orice fel codul sursă din porțiunile de cod obiect ale Software-ului, cu excepția și numai în măsura în care o astfel de activitate este permis în mod expres de legea aplicabilă, fără a aduce atingere acestei limitări; (b) să modifice, să distribuie sau să creeze lucrări derivate ale Software-ului; (c) copiați (alta decât o copie de rezervă), distribuiți, afișați public, transmiteți, vindeți, închiriați, închiriați sau exploatați în alt mod Software-ul.

DESCRIEREA ALTOR DREPTURI ȘI LIMITARI

- COPERTA CD

Este permisă reproducerea și distribuirea software-ului imyPass (numai copie de probă) pe diferite CD-uri COVER publicate de reviste asociate. Cu toate acestea, este necesară trimiterea unei copii a revistei cu CD către software-ul imyPass.

- TERMEN ȘI TERMINARE

Această licență este valabilă până la reziliere. La reziliere, îl puteți rezilia în orice moment prin distrugerea Software-ului, împreună cu toate copiile acestuia. Licența va înceta automat dacă nu respectați oricare dintre limitările, condițiile sau obligațiile descrise aici.

RENUNȚAREA RESPONSABILITĂȚII DE GARANȚIE

imyPass declină în mod explicit orice garanție pentru Software. Software-ul și orice documentație aferentă sunt furnizate „ca atare”, fără garanții de niciun fel, fie exprese, fie implicite, inclusiv, fără limitare, garanțiile implicite sau vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop sau neîncălcare. Întregul risc care decurge din utilizarea sau performanța Software-ului rămâne cu dvs.

DIVISIBILITATE

În cazul în care orice prevedere a acestui acord este considerată invalidă sau nulă prin statut sau decizie judiciară, restul prezentului acord va rămâne în vigoare ca și cum această prevedere nu ar fi o parte.

DIVERSE

1. imyPass nu vă permite să utilizați software-ul nostru pentru a face ceva care încalcă legea locală. Dacă utilizați software-ul nostru pentru a desfășura activități ilegale, rezultatul rezultat va fi pe propria dumneavoastră responsabilitate. Dacă nu sunteți de acord cu acest articol, vă rugăm să nu instalați și/sau să utilizați SoftwareT.

2. Interpretarea finală este lăsată la discreția noastră. Dacă aveți întrebări cu privire la acest EULA sau dacă doriți să contactați imyPass din orice motiv, vă rugăm să scrieți la support@imypass.com.

LIMITARE A RĂSPUNDERII

În niciun caz, imyPass sau furnizorii săi nu vor fi răspunzători pentru orice daune (inclusiv, fără limitare, daune pentru pierderea profiturilor comerciale, întreruperea activității, pierderea informațiilor comerciale sau orice altă pierdere pecuniară) care rezultă din utilizarea sau incapacitatea de a utilizați acest produs imyPass, chiar dacă imyPass a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.