Navigasyon

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi (“EULA”)

Son güncelleme: 29 Nisan 2022

Yazılımı yüklemeden önce lütfen aşağıdaki hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Tüm lisans koşullarını okuyup kabul etmeden yazılımı kurmayın veya kullanmayın.

Bu EULA, lisans sahibi son kullanıcı ("Son Kullanıcı") ve yazılımın geliştiricisi olan imyPass ("imyPass") arasında, imyPass ürünlerinin ("Yazılım") kullanımını yöneten, yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Yazılımı kullanarak, bu EULA'nın şartlarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.

LİSANS VERME

imyPass, lisans veren olarak size, lisans sahibine, beraberindeki imyPass Yazılımını yalnızca kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için (ticari lisansınız yoksa) indirme ve/veya ayrı bir bilgisayara yüklemeniz ve/veya yüklemeniz için münhasır olmayan ve devredilemez bir hak verir. bu lisansta yer alan şartlara uygun olarak.

imyPass'tan en az bir ÇOK KULLANICI lisansı satın almadığınız sürece, Yazılımı aynı anda birden fazla cihaz tarafından kullanılabilecek bir ağ üzerinden dağıtamaz veya kullanılabilir hale getiremez veya Yazılımı herhangi bir şekilde birden fazla kullanıcıya sağlayamazsınız. . Bu Yazılımı başka kişilerle paylaşmak veya diğer kişilerin bu Yazılımın içeriğini görüntülemesine izin vermek bu lisansı ihlal eder.

TELİF HAKKI

Yazılımın mülkiyeti imyPass'e aittir ve telif hakkı yasası ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları tarafından korunmaktadır. Yazılıma dahil olan tüm resimler, fotoğraflar, animasyonlar, video, ses, müzik ve metin dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Yazılımın tüm mülkiyeti ve telif hakları . Yazılımdan herhangi bir mülkiyet bildirimini, etiketini veya işaretini kaldıramaz veya gizleyemezsiniz.

KISITLAMALAR

Başkalarının (a) Yazılımın nesne kodu bölümlerinden (a) tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kod çözme, şifre çözme, parçalarına ayırma veya herhangi bir şekilde kaynak kodu türetmesine izin veremezsiniz ve izin veremezsiniz. bu sınırlamaya rağmen yürürlükteki yasaların açıkça izin verdiği; (b) Yazılımı değiştirmek, dağıtmak veya türev çalışmalarını oluşturmak; (c) Yazılımı kopyalamak (bir yedek kopya dışında), dağıtmak, herkese açık olarak görüntülemek, iletmek, satmak, kiralamak, kiralamak veya başka bir şekilde Yazılımdan yararlanmak.

DİĞER HAKLARIN VE SINIRLAMALARIN AÇIKLAMASI

- KAPAK CD'si

imyPass Yazılımının (sadece deneme kopyası) ilgili dergiler tarafından yayınlanan çeşitli KAPAK CD'lerinde çoğaltılmasına ve dağıtılmasına izin verilir. Ancak derginin CD'li bir kopyasının imyPass Yazılımına gönderilmesi gerekmektedir.

- SÜRE & FESİH

Bu Lisans feshedilene kadar geçerlidir. Fesih üzerine, Yazılımı tüm kopyalarıyla birlikte imha ederek istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Burada açıklanan sınırlamalardan, koşullardan veya yükümlülüklerden herhangi birine uymamanız durumunda lisans otomatik olarak sona erecektir.

GARANTİ REDDİ

imyPass, Yazılım için her türlü garantiyi açıkça reddeder. Yazılım ve ilgili tüm belgeler, zımni garantiler veya satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin "olduğu gibi" sağlanır. Yazılımın kullanımından veya performansından kaynaklanan tüm risk size aittir.

BÖLÜNEBİLİRLİK

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yasa veya yargı kararı ile geçersiz veya hükümsüz olduğunun belirlenmesi durumunda, bu Sözleşmenin geri kalanı, söz konusu hüküm bir parçası değilmiş gibi yürürlükte kalacaktır.

ÇEŞİTLİ

1. imyPass, yerel yasaları ihlal eden herhangi bir şey yapmak için Yazılımımızı kullanmanıza izin vermez. Yazılımımızı yasa dışı faaliyette bulunmak için kullanırsanız, bunun sonucunda ortaya çıkan sonuç sizin sorumluluğunuzda olacaktır. Bu maddeye katılmıyorsanız, lütfen SoftwareT'yi kurmayın ve/veya kullanmayın.

2. Nihai yorum bizim takdirimize bırakılmıştır. Bu EULA ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa veya herhangi bir nedenle imyPass ile iletişime geçmek isterseniz, lütfen şu adrese yazın: support@imypass.com.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

imyPass veya tedarikçileri hiçbir durumda, bunların kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (iş karı kaybı, iş kesintisi, iş bilgisi kaybı veya diğer herhangi bir maddi kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu tutulamaz. Bu imyPass ürününü, imyPass'e bu tür hasarların olasılığı konusunda uyarılmış olsa bile kullanın.