ניווט

הסכם רישיון משתמש קצה ("EULA")

עדכון אחרון: 29 באפריל, 2022

אנא קרא בעיון את התנאים וההגבלות הבאים לפני התקנת התוכנה. אין להתקין או להשתמש בתוכנה עד שקראת וקבלת את כל תנאי הרישיון.

EULA זה הוא הסכם משפטי מחייב בינך, משתמש הקצה בעל הרישיון ("משתמש הקצה") לבין imyPass, מפתח התוכנה ("imyPass"), המסדיר את השימוש במוצרי imyPass ("התוכנה"). על ידי שימוש בתוכנה, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי EULA זה.

הענקת רישיון

imyPass, כמעניקת רישיון, מעניקה לך, לבעל הרישיון, זכות לא בלעדית ובלתי ניתנת להעברה להוריד ו/או להתקין את תוכנת imyPass הנלווית על מחשב אחד נפרד אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי (אלא אם כן קיבלת רישיון מסחרי) בהתאם לתנאים הכלולים ברישיון זה.

אינך רשאי להפיץ או להפוך את התוכנה לזמינה דרך רשת שבה היא יכולה לשמש מכשירים מרובים בו-זמנית, או בכל דרך לספק את התוכנה למספר משתמשים, אלא אם כן רכשת תחילה לפחות רישיון MULTI-USER מ-imyPass . שיתוף תוכנה זו עם אנשים אחרים, או מתן אפשרות לאנשים אחרים לצפות בתוכן של תוכנה זו, מהווה הפרה של רישיון זה.

זכויות יוצרים

התוכנה הינה בבעלות imyPass ומוגנת על ידי חוק זכויות יוצרים והסכמי זכויות יוצרים בינלאומיים. כל הבעלות והזכויות בתוכנה ועל התוכנה, לרבות אך לא רק תמונות, תמונות, אנימציות, וידאו, אודיו, מוזיקה וטקסט המשולבים בתוכנה . אינך רשאי להסיר או להסתיר הודעות קנייניות, תוויות או סימנים מהתוכנה.

הגבלות

אינך רשאי, ואינך רשאי לאפשר לאחרים (א) לבצע הנדסה לאחור, לפענח, לפענח, לפענח, לפרק, או בכל דרך להפיק קוד מקור מחלקי קוד האובייקט של התוכנה, למעט ורק במידה שפעילות כזו מותר במפורש על פי החוק החל על אף הגבלה זו; (ב) לשנות, להפיץ או ליצור עבודות נגזרות של התוכנה; (ג) להעתיק (מלבד עותק גיבוי אחד), להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, למכור, לשכור, להשכיר או לנצל בכל דרך אחרת את התוכנה.

תיאור של זכויות ומגבלות אחרות

- תקליטור עטיפה

העתקה והפצה של תוכנת imyPass (עותק ניסיון בלבד) בתקליטורי COVER שונים המתפרסמים על ידי מגזינים קשורים מותרים. עם זאת, יש לשלוח עותק של מגזין עם CD לתוכנת imyPass.

- תקופת זמן וסיום

רישיון זה תקף עד לסיומו. עם סיום, אתה רשאי לסיים אותו בכל עת על ידי השמדת התוכנה, יחד עם כל העותקים שלה. הרישיון יסתיים אוטומטית אם לא תעמוד באף אחת מהמגבלות, התנאים או ההתחייבויות המתוארות כאן.

ויתור על אחריות

imyPass מסירה במפורש כל אחריות לתוכנה. התוכנה וכל תיעוד קשור מסופקים "כמות שהם" ללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, ללא הגבלה, אחריות משתמעת או סחירות, התאמה למטרה מסוימת או אי-הפרה. כל הסיכון הנובע משימוש או ביצועים של התוכנה נשאר איתך.

בר הפרדה

במקרה של הוראה כלשהי בהסכם זה ייקבע כפסולה או בטלה על פי חוק או החלטה שיפוטית, שאר הסכם זה יישאר בתוקף כאילו הוראה כזו אינה חלק.

שונות

1. imyPass אינו מאפשר לך להשתמש בתוכנה שלנו כדי לעשות כל דבר שמפר את החוק המקומי. אם תשתמש בתוכנה שלנו כדי לבצע את הפעילות הבלתי חוקית, התוצאה שתתקבל תהיה באחריותך בלבד. אם אינך מסכים עם פריט זה, נא לא להתקין ו/או להשתמש בתוכנה.

2. הפרשנות הסופית נתונה לשיקול דעתנו. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי EULA זה, או אם תרצה ליצור קשר עם imyPass מכל סיבה שהיא, אנא כתוב אל support@imypass.com.

הגבלת אחריות

בשום מקרה imyPass או הספקים שלה לא יהיו אחראים לכל נזק שהוא (לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן רווחים עסקיים, הפרעה עסקית, אובדן מידע עסקי או כל אובדן כספי אחר) הנובעים משימוש או חוסר יכולת השתמש במוצר imyPass זה, גם אם ל-imyPass הודע על האפשרות של נזקים כאלה.