Navigasjon

Sluttbrukerlisensavtale ("EULA")

Sist oppdatert: 29. april 2022

Vennligst les følgende vilkår og betingelser nøye før du installerer programvaren. Ikke installer eller bruk programvaren før du har lest og godtatt alle lisensvilkårene.

Denne lisensavtalen er en juridisk bindende avtale mellom deg, lisensinnehaverens sluttbruker («sluttbruker») og imyPass, utvikleren av programvaren («imyPass»), som regulerer bruken av imyPass-produkter («programvaren»). Ved å bruke programvaren godtar du å være bundet av vilkårene i denne lisensavtalen.

TILLEIE AV LISENS

imyPass, som lisensgiver, gir deg, lisensinnehaveren, en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til å laste ned og/eller installere den medfølgende imyPass-programvaren på én adskilt datamaskin kun for personlig og ikke-kommersiell bruk (med mindre du har kommersiell lisens) i samsvar med vilkårene i denne lisensen.

Du kan ikke distribuere eller gjøre programvaren tilgjengelig over et nettverk der den kan brukes av flere enheter samtidig, eller på noen måte gi programvaren til flere brukere, med mindre du først har kjøpt minst en MULTI-USER-lisens fra imyPass . Å dele denne programvaren med andre personer, eller la andre personer se innholdet i denne programvaren, er i strid med denne lisensen.

OPPHAVSRETT

Programvaren eies av imyPass og beskyttes av lov om opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler. Alle titler og opphavsrettigheter i og til programvaren, inkludert men ikke begrenset til bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk og tekst som er innlemmet i programvaren . Du kan ikke fjerne eller skjule proprietære merknader, etiketter eller merker fra programvaren.

BEGRENSNINGER

Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre å (a) reversere, dekompilere, dekode, dekryptere, demontere eller på noen måte utlede kildekode fra objektkodedelene av programvaren, bortsett fra og bare i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt av gjeldende lov til tross for denne begrensningen; (b) modifisere, distribuere eller lage avledede verk av programvaren; (c) kopiere (annet enn én sikkerhetskopi), distribuere, offentlig vise, overføre, selge, leie ut, lease eller på annen måte utnytte programvaren.

BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

- COVER CD

Reproduksjon og distribusjon av imyPass-programvare (kun prøvekopi) på forskjellige COVER-CDer utgitt av tilknyttede magasiner er tillatt. Imidlertid må en kopi av magasinet med CD sendes til imyPass Software.

- VARIGID OG OPPSIGELSE

Denne lisensen gjelder inntil den sies opp. Ved oppsigelse kan du avslutte den når som helst ved å ødelegge programvaren, sammen med alle kopier av den. Lisensen opphører automatisk hvis du ikke overholder noen av begrensningene, betingelsene eller forpliktelsene beskrevet her.

FRASKRIVELSE AV GARANTI

imyPass fraskriver seg eksplisitt enhver garanti for programvaren. Programvaren og all relatert dokumentasjon leveres "som den er" uten garanti av noe slag, verken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, underforståtte garantier eller salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Hele risikoen som oppstår ved bruk eller ytelse av programvaren forblir hos deg.

ATDELBARHET

I tilfelle en bestemmelse i denne avtalen blir fastslått å være ugyldig eller ugyldig ved lov eller rettslig avgjørelse, skal resten av denne avtalen forbli i kraft som om en slik bestemmelse ikke var en del.

DIVERSE

1. imyPass tillater ikke at du bruker programvaren vår til å gjøre noe som bryter med lokal lov. Hvis du bruker programvaren vår til å utføre den ulovlige aktiviteten, vil resultatet være på ditt eget ansvar. Hvis du er uenig i dette elementet, vennligst ikke installer og/eller bruk programvaren.

2. Den endelige tolkningen er overlatt til vårt skjønn. Skulle du ha spørsmål angående denne lisensavtalen, eller hvis du ønsker å kontakte imyPass av en eller annen grunn, vennligst skriv til support@imypass.com.

ANSVARSBEGRENSNING

ImyPass eller dets leverandører skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for noen som helst skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av forretningsfortjeneste, forretningsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller andre økonomiske tap) som oppstår som følge av bruk av eller manglende evne til å bruk dette imyPass-produktet, selv om imyPass har blitt informert om muligheten for slike skader.