Navigering

Slutanvändarlicensavtal ("EULA")

Senast uppdaterad: 29 april 2022

Läs följande villkor noggrant innan du installerar programvaran. Installera eller använd inte programvaran förrän du har läst och accepterat alla licensvillkor.

Detta licensavtal är ett juridiskt bindande avtal mellan dig, licenstagarens slutanvändare ("Slutanvändare") och imyPass, utvecklaren av programvaran ("imyPass"), som reglerar användningen av imyPass-produkter ("Programvaran"). Genom att använda programvaran samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta licensavtal.

BEVILJANDE AV LICENS

imyPass, som licensgivare, ger dig, licenstagaren, en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att ladda ner och/eller installera den medföljande imyPass-mjukvaran på en separat dator enbart för ditt personliga och icke-kommersiella bruk (såvida du inte har en kommersiell licens) i enlighet med villkoren i denna licens.

Du får inte distribuera eller göra programvaran tillgänglig över ett nätverk där den kan användas av flera enheter samtidigt, eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte först har köpt minst en MULTIANVÄNDARE-licens från imyPass . Att dela denna programvara med andra individer, eller tillåta andra individer att se innehållet i denna programvara, strider mot denna licens.

UPPHOVSRÄTT

Programvaran ägs av imyPass och skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal. All titel och upphovsrätt till och till programvaran, inklusive men inte begränsat till bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik och text som ingår i programvaran . Du får inte ta bort eller dölja några äganderättsmeddelanden, etiketter eller märken från programvaran.

BEGRÄNSNINGAR

Du får inte, och du får inte tillåta andra att (a) reverse engineering, dekompilera, avkoda, dekryptera, demontera eller på något sätt härleda källkod från objektkodsdelarna av programvaran, förutom och endast i den mån sådan aktivitet är uttryckligen tillåtet enligt tillämplig lag trots denna begränsning; (b) modifiera, distribuera eller skapa härledda verk av programvaran; (c) kopiera (annat än en säkerhetskopia), distribuera, visa offentligt, överföra, sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt utnyttja programvaran.

BESKRIVNING AV ANDRA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

- COVER CD

Reproduktion och distribution av imyPass-programvara (endast provexemplar) på olika COVER CD-skivor som publicerats av tillhörande tidskrifter är tillåten. En kopia av tidningen med CD krävs dock för att skickas till imyPass Software.

- TID & UPPSÄGNING

Denna licens gäller tills den avslutas. Vid uppsägning kan du avsluta den när som helst genom att förstöra programvaran, tillsammans med alla kopior därav. Licensen upphör automatiskt om du inte följer någon av de begränsningar, villkor eller skyldigheter som beskrivs häri.

FRISKRIVNING FRÅN GARANTI

imyPass frånsäger sig uttryckligen all garanti för programvaran. Programvaran och all relaterad dokumentation tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång. Hela risken som uppstår vid användning eller prestanda av programvaran ligger hos dig.

SKÄRBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i detta avtal fastställs vara ogiltig eller ogiltig genom lag eller rättsligt beslut, ska resten av detta avtal förbli i kraft som om en sådan bestämmelse inte var en del.

DIVERSE

1. imyPass tillåter inte att du använder vår programvara för att göra något som bryter mot den lokala lagen. Om du använder vår programvara för att utföra den olagliga aktiviteten, kommer resultatet att vara på ditt eget ansvar. Om du inte håller med detta objekt, vänligen installera och/eller använd inte programvaran.

2. Den slutliga tolkningen överlåts till vårt gottfinnande. Om du har några frågor angående detta EULA, eller om du vill kontakta imyPass av någon anledning, vänligen skriv till support@imypass.com.

ANSVARSBEGRÄNSNING

Under inga omständigheter ska imyPass eller dess leverantörer hållas ansvariga för några som helst skador (inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av affärsvinster, affärsavbrott, förlust av affärsinformation eller någon annan ekonomisk förlust) som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använd denna imyPass-produkt, även om imyPass har informerats om möjligheten till sådana skador.