Πλοήγηση

Άδεια χρήσης τελικού χρήστη ("EULA")

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2022

Διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό. Μην εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε το λογισμικό έως ότου έχετε διαβάσει και αποδεχτεί όλους τους όρους της άδειας χρήσης.

Αυτή η EULA είναι μια νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ εσάς, του τελικού χρήστη του δικαιοδόχου ("Τελικός χρήστης") και του imyPass, του προγραμματιστή του λογισμικού ("imyPass"), που διέπει τη χρήση των προϊόντων imyPass (το "Λογισμικό"). Χρησιμοποιώντας το Λογισμικό, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Άδειας Χρήσης.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ

Το imyPass, ως δικαιοπάροχος, παραχωρεί σε εσάς, τον κάτοχο άδειας, ένα μη αποκλειστικό και μη μεταβιβάσιμο δικαίωμα λήψης και/ή εγκατάστασης του συνοδευτικού Λογισμικού imyPass σε έναν ξεχωριστό υπολογιστή αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση σας (εκτός εάν έχετε εμπορική άδεια) σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα άδεια.

Δεν μπορείτε να διανείμετε ή να κάνετε διαθέσιμο το Λογισμικό μέσω δικτύου όπου θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ή με οποιονδήποτε τρόπο να παρέχετε το Λογισμικό σε πολλούς χρήστες, εκτός εάν έχετε αγοράσει πρώτα τουλάχιστον μια άδεια ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ από το imyPass . Η κοινή χρήση αυτού του Λογισμικού με άλλα άτομα ή η δυνατότητα σε άλλα άτομα να δουν τα περιεχόμενα αυτού του Λογισμικού, παραβιάζει την παρούσα άδεια χρήσης.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το Λογισμικό ανήκει στο imyPass και προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συνθήκες πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλοι οι τίτλοι και τα πνευματικά δικαιώματα εντός και στο Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε εικόνων, φωτογραφιών, κινούμενων εικόνων, βίντεο, ήχου, μουσικής και κειμένου που έχουν ενσωματωθεί στο Λογισμικό . Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε ή να αποκρύψετε ειδοποιήσεις ιδιοκτησίας, ετικέτες ή σημάδια από το Λογισμικό.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Δεν επιτρέπεται και δεν επιτρέπεται να επιτρέπετε σε άλλους να (α) κάνουν αντίστροφη μηχανική, απομεταγλώττιση, αποκωδικοποίηση, αποκρυπτογράφηση, αποσυναρμολόγηση ή με οποιονδήποτε τρόπο εξαγωγή πηγαίο κώδικα από τα τμήματα αντικειμενικού κώδικα του Λογισμικού, εκτός και μόνο στο βαθμό που τέτοια δραστηριότητα επιτρέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία, παρά τον περιορισμό αυτό· (β) να τροποποιήσει, να διανείμει ή να δημιουργήσει παράγωγα έργα του Λογισμικού. (γ) αντιγραφή (εκτός από ένα αντίγραφο ασφαλείας), διανομή, δημόσια προβολή, μετάδοση, πώληση, ενοικίαση, μίσθωση ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση του Λογισμικού.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

- Εξώφυλλο CD

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή και διανομή του λογισμικού imyPass (μόνο δοκιμαστικό αντίγραφο) σε διάφορα CD COVER που δημοσιεύονται από σχετικά περιοδικά. Ωστόσο, ένα αντίγραφο του περιοδικού με CD απαιτείται για αποστολή στο λογισμικό imyPass.

- ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΗΞΗ

Αυτή η Άδεια ισχύει έως ότου τερματιστεί. Κατά τον τερματισμό, μπορείτε να το τερματίσετε ανά πάσα στιγμή καταστρέφοντας το Λογισμικό, μαζί με όλα τα αντίγραφά του. Η άδεια χρήσης θα τερματιστεί αυτόματα εάν δεν συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε από τους περιορισμούς, όρους ή υποχρεώσεις που περιγράφονται στο παρόν.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το imyPass αποποιείται ρητά οποιαδήποτε εγγύηση για το Λογισμικό. Το Λογισμικό και οποιαδήποτε σχετική τεκμηρίωση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των σιωπηρών εγγυήσεων ή της εμπορευσιμότητας, της καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή της μη παραβίασης. Ολόκληρος ο κίνδυνος που προκύπτει από τη χρήση ή την απόδοση του Λογισμικού παραμένει μαζί σας.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Συμφωνίας κριθεί άκυρη ή άκυρη με νόμο ή δικαστική απόφαση, το υπόλοιπο της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνει σε ισχύ σαν να μην αποτελούσε μέρος αυτής της διάταξης.

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Το imyPass δεν σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό μας για να κάνετε οτιδήποτε παραβιάζει την τοπική νομοθεσία. Εάν χρησιμοποιείτε το Λογισμικό μας για να κάνετε την παράνομη δραστηριότητα, το αποτέλεσμα θα είναι δική σας ευθύνη. Εάν διαφωνείτε με αυτό το στοιχείο, μην εγκαταστήσετε και/ή χρησιμοποιήσετε το SoftwareT.

2.Η τελική ερμηνεία επαφίεται στην κρίση μας. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την EULA ή εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με το imyPass για οποιονδήποτε λόγο, γράψτε στο support@imypass.com.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε καμία περίπτωση το imyPass ή οι προμηθευτές του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ζημιών λόγω απώλειας επιχειρηματικών κερδών, διακοπής της επιχείρησης, απώλειας επιχειρηματικών πληροφοριών ή οποιασδήποτε άλλης χρηματικής ζημίας) που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν imyPass, ακόμα κι αν το imyPass έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.