Πλοήγηση

όροι και Προϋποθέσεις

Τελευταία ενημέρωση: 29 Απριλίου 2022

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, συναινείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους Χρήσης, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο imyPass.

Πνευματική ιδιοκτησία

Το imyPass κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα όλων των υλικών, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού, κειμένου, γραφικών, λογότυπων, ήχων, βίντεο κ.λπ. Όλα τα υλικά προστατεύονται από τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και δεν αντιγράφονται, αναπαράγονται, διανέμονται, δημοσιεύονται και παραδίδονται σε οποιαδήποτε μορφή ή σε οποιαδήποτε μορφή μέσα ή με οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς σκοπούς χωρίς προηγούμενη άδεια από το imyPass. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να αφαιρέσετε οποιαδήποτε ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλη ειδοποίηση από αντίγραφα του περιεχομένου.

Αποζημίωση

Συμφωνείτε να υπερασπιστείτε και να αποζημιώσετε το imyPass, τις θυγατρικές του και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους και τους υπαλλήλους τους αβλαβείς από και έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων, ζημιών, ζημιών, υποχρεώσεων, δαπανών και εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών δικηγόρων, που προκύπτουν ή σχετίζονται με τον χρήστη σας περιεχόμενο, χρήση του ιστότοπου ή παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς τους όρους. Εάν είστε ενάντια σε οποιονδήποτε από τους όρους και κάνετε οτιδήποτε βλάπτει, το imyPass και τα συμφέροντα των μελών του, πρέπει να αποζημιώσετε όλες τις ζημίες που προκλήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών, των εξόδων, των αμοιβών δικηγόρων κ.λπ.

Εμπορικά σήματα

Τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών ("Σήματα") που εμφανίζονται σε αυτόν τον Ιστότοπο προστατεύονται από το νόμο και αποτελούν ιδιοκτησία του imyPass. Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί τα Marks χωρίς γραπτή άδεια από το imyPass. Σε περίπτωση κατάχρησης ή παραβίασης των σημάτων, έχουμε το δικαίωμα να καταφύγουμε στη νομοθεσία για την προστασία των δικαιωμάτων μας.

Αποποίηση ευθυνών

Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και επαρκείς πληροφορίες, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε. Το imyPass προτείνει να γνωρίζετε όλους τους κινδύνους πριν κάνετε λήψη του λογισμικού, εικόνων, βίντεο κ.λπ. Θα πρέπει να είναι υπεύθυνο για μόλυνση του συστήματος του υπολογιστή και απώλεια δεδομένων.