dẫn đường
Cơ thể BG Cơ thể BG

Chọn một sản phẩm để tìm trợ giúp bạn cần

Biểu tượng

Đặt lại mật khẩu Windows

Biểu tượng

Trình quản lý mật khẩu iPhone

Biểu tượng

iPassGo

Đặt lại mật khẩu Windows

Đặt lại mật khẩu tài khoản người dùng Chuẩn và Quản trị viên Windows.

Trình quản lý mật khẩu iPhone

Xem, xuất và khôi phục mật khẩu đã lưu trên iPhone của bạn.

iPassGo

Xóa mật mã iOS, xóa mật mã Apple ID & Screen Time.

Các câu hỏi thường gặp chung

Làm cách nào để hủy đăng ký trên MyCommerce?

Đối với người dùng Sharit, bạn có thể truy cập https://account.mycommerce.com/và bạn có thể hủy (các) đăng ký của mình thông qua MyAccount của bạn hoặc bằng cách điền vào biểu mẫu hủy.

Câu hỏi BG BG

Không tìm thấy một câu trả lời cho câu hỏi của bạn?

Liên hệ chúng tôi