dẫn đường

Đặt lại mật khẩu tài khoản người dùng Chuẩn và Quản trị viên Windows.

Xem, xuất và khôi phục mật khẩu đã lưu trên iPhone của bạn.

Xóa mật mã iOS, xóa mật mã Apple ID & Screen Time.

Dễ dàng thay đổi, ẩn và giả mạo vị trí của bạn trên thiết bị iOS.

Đặt lại mật khẩu tài khoản người dùng Chuẩn và Quản trị viên Windows.

Xem, xuất và khôi phục mật khẩu đã lưu trên iPhone của bạn.

Xóa mật mã iOS, xóa mật mã Apple ID & Screen Time.

Dễ dàng thay đổi, ẩn và giả mạo vị trí của bạn trên thiết bị iOS.