Navigacija

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom ("EULA")

Posljednje ažuriranje: 29. travnja 2022

Prije instaliranja softvera pažljivo pročitajte sljedeće uvjete i odredbe. Nemojte instalirati niti koristiti softver dok ne pročitate i prihvatite sve licencne uvjete.

Ovaj EULA je pravno obvezujući ugovor između vas, krajnjeg korisnika stjecatelja licence (“Krajnji korisnik”) i imyPass, razvojnog programera softvera (“imyPass”), koji regulira korištenje imyPass proizvoda (“Softver”). Korištenjem Softvera slažete se da ćete biti vezani uvjetima ove EULA.

DODJELA LICENCE

imyPass, kao davatelj licence, daje vama, korisniku licence, neisključivo i neprenosivo pravo preuzimanja i/ili instaliranja popratnog softvera imyPass na jedno odvojeno računalo isključivo za vašu osobnu i nekomercijalnu upotrebu (osim ako nemate komercijalnu licencu) u skladu s uvjetima sadržanim u ovoj licenci.

Ne smijete distribuirati ili učiniti Softver dostupnim preko mreže na kojoj bi ga moglo koristiti više uređaja u isto vrijeme, niti na bilo koji način pružati Softver većem broju korisnika, osim ako prethodno niste kupili barem VIŠE KORISNIČKU licencu od imyPass-a . Dijeljenje ovog Softvera s drugim pojedincima ili dopuštanje drugim pojedincima da vide sadržaj ovog Softvera predstavlja kršenje ove licence.

AUTORSKA PRAVA

Softver je u vlasništvu imyPass-a i zaštićen je zakonom o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima o autorskim pravima. Svi naslovi i autorska prava u i na Softver, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve slike, fotografije, animacije, video, audio, glazbu i tekst ugrađene u Softver . Ne smijete uklanjati ili skrivati vlasničke obavijesti, oznake ili oznake iz Softvera.

OGRANIČENJA

Ne smijete i ne smijete dopustiti drugima da (a) obrnu inženjering, dekompiliraju, dekodiraju, dešifriraju, rastavljaju ili na bilo koji način izvode izvorni kod iz dijelova predmetnog koda Softvera, osim i samo u mjeri u kojoj takva aktivnost je izričito dopušteno primjenjivim zakonom bez obzira na ovo ograničenje; (b) modificirati, distribuirati ili stvarati izvedena djela Softvera; (c) kopirati (osim jedne sigurnosne kopije), distribuirati, javno prikazivati, prenositi, prodavati, iznajmljivati, iznajmljivati ili na drugi način iskorištavati Softver.

OPIS DRUGIH PRAVA I OGRANIČENJA

- COVER CD

Dopuštena je reprodukcija i distribucija softvera imyPass (samo probni primjerak) na raznim CD-ovima COVER objavljenim u povezanim časopisima. Međutim, kopiju časopisa s CD-om potrebno je poslati na imyPass Software.

- TRAJANJE I PRESTANAK

Ova Licenca vrijedi do prestanka. Nakon raskida, možete ga prekinuti u bilo kojem trenutku uništavanjem Softvera, zajedno sa svim njegovim kopijama. Licenca će automatski prestati ako se ne pridržavate bilo kojeg od ovdje opisanih ograničenja, uvjeta ili obveza.

ODRICANJE JAMSTVA

imyPass se izričito odriče bilo kakvog jamstva za softver. Softver i sva povezana dokumentacija pružaju se “kao što jest” bez jamstva bilo koje vrste, bilo izričitog ili impliciranog, uključujući, bez ograničenja, implicirana jamstva ili mogućnost prodaje, prikladnost za određenu svrhu ili nekršenje. Cijeli rizik koji proizlazi iz upotrebe ili izvedbe Softvera ostaje na vama.

ODJELJIVOST

U slučaju da se statutom ili sudskom odlukom utvrdi da je bilo koja odredba ovog Ugovora nevažeća ili ništava, ostatak ovog Ugovora ostaje na snazi kao da takva odredba nije dio.

RAZNO

1. imyPass vam ne dopušta korištenje našeg softvera za bilo što što krši lokalni zakon. Ako koristite naš softver za obavljanje nezakonitih aktivnosti, za posljedični rezultat bit ćete na vlastitu odgovornost. Ako se ne slažete s ovom stavkom, nemojte instalirati i/ili koristiti SoftwareT.

2. Konačno tumačenje prepušteno je našem nahođenju. Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovim EULA-om, ili ako iz bilo kojeg razloga želite kontaktirati imyPass, pišite na support@imypass.com.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ni u kojem slučaju imyPass ili njegovi dobavljači neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu (uključujući, bez ograničenja, štetu za gubitak poslovne dobiti, prekid poslovanja, gubitak poslovnih informacija ili bilo koji drugi materijalni gubitak) koja proizlazi iz upotrebe ili nemogućnosti koristite ovaj imyPass proizvod, čak i ako je imyPass upozoren na mogućnost takvih oštećenja.