dẫn đường

iMypass Windows Password Reset

iMypass Windows Password Reset là một công cụ xóa mật khẩu chuyên nghiệp dành cho người dùng Windows 10/8/7 / XP / Vista. Nó có thể xóa mật khẩu quản trị bị quên và giúp bạn tạo một tài khoản mới, để bạn có thể vào máy tính bị khóa để truy cập toàn bộ quyền sử dụng một cách thuận tiện.

Tải xuống miễn phí

Người dùng đánh giá

Tải thêm +

Đặt lại mật khẩu WindowsimyPass Windows Password Reset

Xóa mật khẩu Windows chỉ mất vài giây với ImyPass Windows Password Reset

9 , 6 4 9 , 3 9 0