Navigace

Obnovte heslo správce systému Windows a standardního uživatelského účtu.

Zobrazte, exportujte a obnovte hesla uložená ve vašem iPhone.

Otřete přístupový kód iOS, odstraňte Apple ID a přístupový kód Screen Time.

Snadno změňte, skryjte a předstírejte svou polohu na zařízeních iOS.

Jedním kliknutím obejdete aktivační zámek bez hesla.

Obnovte heslo správce systému Windows a standardního uživatelského účtu.

Zobrazte, exportujte a obnovte hesla uložená ve vašem iPhone.

Otřete přístupový kód iOS, odstraňte Apple ID a přístupový kód Screen Time.

Snadno změňte, skryjte a předstírejte svou polohu na zařízeních iOS.

Jedním kliknutím obejdete aktivační zámek bez hesla.